Certyfikacja
Świadectwo sanitarno higieniczne w Rosji  
 
 
O FIRMIE Certyfikacja GOST-R GOST czy jest konieczny
dla mojego produktu ?

Certyfikacja w Rosji
Pytania i Odpowiedzi

KONTAKT
 
Certyfikaty Certyfikacja Certyfikaty
Certyfikaty
Zakład Certyfikacji GOST-R - Autoryzowany Przedstawiciel GOSSTANDARTU Rosji. Współpracujemy z GOSSANEPIDNADZOR Rosji, GOSSTROJ Rosji, GOSGORTECHNADZOR Rosji, Ministerstwem Zdrowia Rosji co uprawnia nas do prowadzenia certyfikacji zgodności z normami GOST-R wyrobów i wystawiamy następujące certyfikaty rosyjskie:

Świadectwo Państwowej Rejestracji
GOST-R certyfikacja

   
 
Świadectwo Państwowej Rejestracji Unii Celnej
Od dnia 01.07.2010 świadectwa sanitarno higieniczne zostały Śwaidectwem Państwowej Rejestracji Unii Celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan). Dla wyrobów które nie zostali zakwalifikowane do przeprowadazenia procedury Państwowej Rejestacji na terenie Unii Celnej (Rosja, Białoruś, Kazachstan), wystaczające jest przeprowadzenie badań w akredytowanych rosyjskich laboratoriach i uzyskanie protokołów badań.

Świadectwo Państwowej Rejestracji Unii Celnej.

Z dniem 1 lipca 2010 roku weszło w życie porozumienie unii celnej w sprawie środków sanitarnych. W związku z tym na odrębne rodzaje produktów, zgodnie z listą zatwierdzoną Postanowieniem Komisji Unii Celnej, będą wydawane świadectwa państwowej rejestracji.

Świadectwo Państwowej Rejestracji - jest to dokument potwierdzający bezpieczeństwo, a tak że zgodność produktów (towarów) z powszechnymi normami sanitarno - epidemiologicznymi i higienicznymi, wydawane przez właściwe organy, w szczególności Rospotrebnadzor Rosji.

Świadectwo Państwowej Rejestracji jest wydawane na jeden produkt na podstawie powszechnie ustalonych norm obowiązujących na obszarze całej Unii Celnej. Termin ważności Świadectwa Państwowej Rejestracji jest nieograniczony. Terminy i koszty uzyskania świadectwa rejestracji państwowej zależą od towaru, jego składu, wyników testów laboratoryjnych a tak że dokumentacji technicznej, certyfikatów produktu i innych czynników.

Wykaz dokumentów niezbędnych w celu uzyskania certyfikatu :

 • Wniosek
 • Kopie dokumentów zgodnie z którymi jest wytwarzany produkt (informacje o składzie, specyfikacje, przepisy, warunki techniczne) zatwierdzone zgodnie z ustawodawstwem strony, która odbyła rejestrację państwową.
 • Uwierzytelniony odpis dokumentu producenta potwierdzający bezpieczeństwo i jakość produktów
 • Instrukcje, przepisy, zalecenia dotyczące stosowania produktu
 • Uwierzytelnione kopie etykiet (opakowań) lub ich makiety
 • Protokoły badań, ekspertyz
 • Zaświadczenie o obecności GMO, nanomateriałów, pestycydów, hormonów
 • Akt pobrania próbek
 • Wyniki testu zgodności z normami międzynarodowymi
 • Kopie dokumentów potwierdzających przywóz próbek towarów objętych kontrolą na obszar celny unii celnej
 • Poświadczone kopie dokumentów potwierdzające swobodny przepływ towarów w kraju producenta
 • Kopie dokumentów rejestracyjnych firmy wnioskodawcy


 • Przedstawionych próbek musi być nie mniej niż 2 sztuki w opakowaniu detalicznym. W przypadku preparatów pochodzenia roślinnego, dodatkowo potrzebna próbka (nie mniej niż 100 g.) do badania radiologicznego. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginale wraz z tłumaczeniem na język rosyjski, poświadczone zgodnie z prawem.

W celu uzyskania informacji o kosztach wystawienia SGR Unii Celnej
prosimy kliknąć TUTAJ

W przypadku pytań lub niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi Ekspertami, którzy udzielą kompletnej i kompetentnej informacji w zakresie uzyskania Świadectwa Państwowej Rejestracji, oraz certyfikatów na terenie całego WNP albo o przeczytanie Najczęściej Zadawanych Pytań (FAQ) .

W przypadku jeśli macie Państwo konkretne zapytanie o certyfikację konkretnego produktu, prosimy o wypełnienie formularza Zlecenia wykonania Świadectwa Państwowej Rejestracji albo o skierowane zapytania na adres e-mail: info@gost24.com


 
 
 

 
   Certyfikacja, GOST-R, Rosja
strona główna | certyfikacja w Rosji | certyfikacja na ukrainie | Certyfikacja Historia
Copyright © 2012 gost24.com